ABOUT US


ซันฟู้ดส์ ริเริ่มจากการร่วมส่งเสริมการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ร่วมกับ สมาคมเมืองไทยไร้ของเสีย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต กำแพงแสน บนพื้นที่ 1,000 ไร่ที่ อำเภอ บ้านธิ จังหวัด ลำพูน เพื่อเปลี่ยนเป็นวิถีแห่งออแกนิค ริเริ่มตั้งแต่ปี 2557  โดยจัดการองค์ความรู้ให้แก่ชาวนา เพื่อเข้าสู่ออแกนิค อย่างแท้จริงในปี 2559
และเพื่อเป็นแม่แบบในการส่งเสริมการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ แบบออแกนิค และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูป ด้วยความมุ่งมั่นปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกข้าวออแกนิคอย่างแท้จริง
 
"สร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ชาวนา และห่วงโซ่ รวมถึงมูลค่าเพิ่มจากผลิตผลของข้าวไรซ์เบอร์รี่ออแกนิค"
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com